25 mei 2021

Hoe moet je als huurder verzekerd zijn ?

Vaak sluiten verhuurders een brandverzekering af met daarin een clausule van afstand van verhaal opgenomen ten aanzien van de huurder(s). De meerprijs van die clausule kunnen ze dan doorrekenen aan de huurder(s). In dat geval krijgt de huurder de keuze. Ofwel sluit hij geen eigen brandverzekering af en betaalt hij de meerprijs van de clausule aan de verhuurder als die dat vraagt. Ofwel sluit hij op eigen kosten toch een persoonlijke brandverzekering af. De vraag is of een dergelijke clausule nog kan worden opgenomen in een huurovereenkomst na 1 januari 2019?

Afstand van verhaal

De brandverzekering van de eigenaar kan een “afstand van verhaal” jegens de huurder bevatten. Met zo'n clausule vergoedt de verzekeraar de schade van de eigenaar, zonder zich tegen de huurder te keren om zijn uitgaven terug te vorderen.
Twee mogelijkheden
De verhuurder heeft twee mogelijkheden;
Ofwel vraagt de verhuurder dat de huurder zelf een verzekering afsluit bij een verzekeraar naar keuze en vraagt naderhand een attest dat bewijst dat de huurder verzekerd is.
Ofwel volstaat de verzekering van de verhuurder en vraagt deze zijn verzekeraar om een afstand van verhaal ten aanzien van de huurder in zijn polis in te schrijven.
Indien de huurder in dit laatste geval schade zou veroorzaken aan de gehuurde woning of appartement zal de verzekering van de eigenaar tussenkomen.
De eigenaar/verhuurder kan vragen om de kost van dat ‘afstand van verhaal’ in zijn eigen verzekeringscontract terug te betalen. Nog een mogelijkheid is dat de verhuurder aan de huurder vraagt om de contactuele franchise te betalen in geval van een schadegeval.
Opgelet! Als huurder is een huurovereenkomst met afstand van verhaal meestal niet voldoende. Meestal is de inboedel eigendom van de huurder hiermee niet verzekerd, alsook de burgerlijke aansprakelijkheid van de huurder ten aanzien van derden.
Het is dus heel belangrijk te weten welke risico’s door het contract van de eigenaar worden verzekerd.
Na 1 januari 2019?
De verplichting van de huurder tot het sluiten van een aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en waterschade is in de wetgeving van het Vlaamse en het Waalse Gewest opgenomen, en geldt dus ook al is ze niet in het contract opgenomen.
In het kader van het Vlaams Woninghuurdecreet blijft het echter mogelijk om te werken met een clausule van afstand van verhaal.
Doordat de bepalingen van het Vlaams Woninghuurdecreet m.b.t. het afsluiten van een verzekering voor brand- en waterschade door verhuurder én huurder van dwingend recht zijn geworden, is het wel zo dat de huurder het vrije keuzerecht behoudt om ofwel zelf een verzekering te onderschrijven, dan wel te werken middels een clausule van afstand van verhaal.
Huurder moet akkoord gaan
De huurder dient dus akkoord te gaan met deze werkwijze.
Het is dus niet meer mogelijk is om de aansprakelijkheid van de huurder voor brand (en waterschade) contractueel te beperken of uit te sluiten in de huurovereenkomst gelet op de duidelijke dwingendrechtelijke aansprakelijkheid van de huurder in het Vlaams Woninghuurdecreet.
Dit betekent concreet dat de afstand van verhaal weliswaar verhindert dat de verzekeraar van de verhuurder nog de uitbetaalde schade kan verhalen op de huurder, maar dat het verhaal van de verhuurder op de huurder niet uitgesloten kan worden!

Wordt er gewerkt met een clausule van afstand van verhaal in de huurovereenkomst dan kan best toegevoegd worden dat, in het kader van de verzekering van de huurder, zal gewerkt worden d.m.v. een clausule van afstand van verhaal (vb. “door de eigenaar werd in de brandverzekering een afstand van verhaal bedongen voor die schade die in de brandverzekering van de eigenaar-verhuurder verzekerd is. Deze afstand van verhaal geldt niet voor alle andere schade”.) Er kan desgevallend ook worden gestipuleerd dat de meerkost hiervan ten laste van de huurder wordt gelegd.

Bron : CIB website

Vragen

Contacteer ons

03 887 87 78

info@vanreethvastgoed.be

Gelieve uw voornaam in te vullen
Gelieve uw naam in te vullen
Gelieve uw e-mail in te vullen
Gelieve uw telefoon in te vullen
Gelieve uw uw bericht in te vullen
Gelieve akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden
Vraag uw gratis schatting